Κήπος στην Κηφισιά

Ο κήπος αυτός δημιουργήθηκε το 1995

Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά