Το πράσινο στην πόλη

Το πράσινο στην πόλη

Ο σύγχρονος ρυθμός ζωής έχει απομακρύνει τον άνθρωπο από το φυσικό περιβάλλον. Ο αστικός ιστός αποτελεί πλέον το οικιστικό περιβάλλον επιβαρυμένο από εκπομπές αερίων, θόρυβο, έλλειψη πρασίνου κ.α. 

Σε κάθε κάτοικο της Αθήνας αντιστοιχούν μόλις τα 2 τ.μ. πρασίνου, ποσοστό που αποτελεί τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν αναλογία πρασίνου στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. Στην Αθήνα απαιτούνται περίπου 50.000 στρέμματα επιπλέον μέχρι να αποκτηθεί ένα ανεκτό επίπεδο πρασίνου, όπως προβλέπουν τα Ελληνικά πολεοδομικά δεδομένα ήδη από τη δεκαετία του 1980.
Οι χώροι πρασίνου είναι ανεκτίμητος πλούτος για τα αστικά κέντρα. Τα δέντρα και γενικώς το πράσινο παρέχουν περισσότερα από ένα αισθητικό όμορφο χώρο για αναψυχή. Εξυπηρετούν περιβαλλοντικές και οικολογικές λειτουργίες ζωτικής σημασίας, παρέχουν σκιά και δροσίζουν τον αέρα, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα απορροφώντας όλα τα είδη ρύπων, συμπεριλαμβανομένου του μονοξειδίου του άνθρακα, του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου, του όζοντος και των μικρο-σωματιδίων μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. 
Η ανάγκη προστασίας και δημιουργίας, όπου είναι δυνατό, νέων χώρων πρασίνου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα. Πέραν από την παροχή των περιβαλλοντικών λειτουργιών ζωτικής σημασίας, μπορούν να ωφελήσουν κατά πολύ τη φυσική και διανοητική υγεία των κατοίκων των μεγαλουπόλεων. 

Η Αρχιτεκτονική τοπίου αποτελεί επιστήμη εξυγείανσης του περιβάλλοντα χώρου με γνώμονα την αισθητική και τις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης. Ο σχεδιασμός γίνεται με σεβασμό στο τοπίο αναδεικνύοντας τα δυνατά του χαρακτηριστικά και αποδίδοντας εργονομικότητα στο χώρο εντάσσοντάς το αρμονικά στον ευρύτερο ιστό. Η χλωρίδα ενισχύεται βοηθώντας το μικροκλίμα της περιοχής. Οι νέες θέσεις φύτευσης επιλέγονται σε συνάρτηση με τον προσανατολισμό του χώρου ώστε να αποδίδεται σκίαση στους επιθυμητούς χώρους επιλεγμένες ώρες της ημέρας.

Η όψη του κήπου μας και γενικότερα του περιβάλλοντα χώρου της πόλης έχει αποδειχτεί πως έχει θετική επίδραση στην ανθρώπινη ψυχολογία καθώς συμβάλλει στη σωματική και νοητική υγεία. 

Έρευνα στη Νέα Υόρκη, έδειξε πως οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με τη φύση:

  • Αισθάνονται περισσότερο ήρεμοι και γαλήνιοι (79%)
  • Ανανεωμένοι και πιο δυνατοί (25%)
  • Αποφασισμένοι, Ικανοί να πάρουν αποφάσεις (22%)
  • Πολύ πιο θετικοί και καλύτεροι (19%)
  • Θρησκευτική και πνευματική επαφή (6%)
  • Καμία αλλαγή 5%

Φαίνεται πως η ύπαρξη κήπου και πρασίνου συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης ψυχικής υγείας και ισορροπίας τόσο στους ενήλικες όσο και στις παιδικές ηλικίες. Ανανεώνοντας τον κήπο και οργανώνοντας τον εξωτερικό μας χώρο απολαμβάνουμε τα οφέλη της φύσης.
 

Πηγή: 
C. Cooper-Marcus, M. Barnes (Eds.), Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations, Wiley, New York, NY, USA (1999)
Μπελαβίλας Ν. και Βαταβάλη Φ. (2009), Οδηγός για το περιβάλλον: Πράσινο & ελεύθεροι χώροι στην πόλη