Προετοιμασία κήπου για χειμώνα

Με τη νέα σεζόν οργανώνουµε εκτός από το πρόγραµµά µας και το χώρο του κήπου ή της βεράντας µας. Η προετοιµασία του εξωτερικού χώρου κρίνεται απαραίτητη πριν τα κρύα του χειµώνα. Οι συµβουλές και τα βήµατα που προτείνουν οι κηποτέχνες είναι τα εξής: 
 

 • Κάνουµε εφαρµογή λιπασµάτων και ενισχύουµε το φυτικό υλικό µε σίδηρο, χαλκό, κοπρία ή ό,τι κρίνεται απαραίτητο στην εκάστοτε περίπτωση και το κάθε είδος
 • Αναµοχλεύουµε επιφανειακά τα βαριάς σύστασης αργιλλώδη εδάφη προς αποφυγήν δηµιουργίας πάγου
 • Ρυθµίζουµε το αυτόµατο σύστηµα ποτίσµατος στη συχνότητα και τη ροή που είναι επιθυµητή για την εποχή βάσει περιοχής και κλίµατος
 • Μαζεύουµε τα πεσµένα φύλλα και τα εκµεταλλευόµαστε δηµιουργώντας οργανικό λίπασµα (κοµπόστ)
 • Προβλέπουµε για τη σωστή αποστράγγιση των φυτών που βρίσκονται σε γλάστρες προκειµένου να αποφευχθεί η σήψη του ριζικού συστήµατος από την υγρασία
 • Στεραιώνουµε µε πασαλους τα νεαρά φυτάρια και τα είδη µε αδύναµα στελέχη ώστε να ανταπεξέλθουν στις αντίξοες συνθήκες αν είναι εκτεθιµένα σε άνεµο, βροχή κτλ.
 • Μεταφέρουµε όσα από αυτά είναι ευαίσθητα στο ψύχος και τον αέρα σε προστατευόµενες θέσεις
 • Κουρεύουµε το γκαζόν λίγο πιο πάνω από το έδαφος
 • Αποθηκεύουµε τα ενισχυτικά σκευάσµατα αλλά και τα εργαλεία του κήπου σε χώρο που προστατεύονται από το κρύο

 
 
Όσο ο καιρός ακόµη το επιτρέπει µπορούµε να φυτέψουµε είδη που θα απολαύσουµε κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Ορισµένα από αυτά είναι:

 • Πανσέδες
 • Κυκλάµινα
 • Αζαλέες
 • Χρυσάνθεµα  
 • Τουλίπες
 • Νάρκισσους
 • Φρέζες  

 
Αλλά και καρποφόρα καθώς οι πρώτες βροχές τα βοηθούν να ριζώσουν και να αναπτυχθούν καλά µέχρι την άνοιξη.

 • Ελιές
 • Ροδακινιές
 • Αχλαδιές 
Πηγή: 
Martha Stone 2014. Planning and preparing your winter garden (2014) Pg. 32-36
http://www.bhg.com/
www.fitotech.gr