Δραστηριότητες στις υπηρεσίες κήπων

Η προσπάθεια μας ξεκίνησε το 1988.
Οι συνθήκες τότε ίσως ήταν καλύτερες, αλλά η ανάγκη για την δημιουργία όμορφων χώρων πρασίνου δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από σήμερα. Ορμώμενοι της κατάστασης, προσαρμοστήκαμε στις δυσκολίες της εποχής, με γνώμονα όμως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης μας είναι η κατασκευή κήπων, η συντήρηση τους και η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος.

Κατασκευή/Διαμόρφωση κήπων


Η διαμόρφωση ενός κήπου πραγματοποιείται με σωστή μελέτη και σχεδιασμό του χώρου. Η σωστή κατασκευή ενός κήπου δίνει την δυνατότητα αντοχής του κήπου στο πέρασμα των χρόνων, του εναρμονισμού του με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την εξοικονόμηση από ανακατασκευές σε περίπτωση κακής εκτίμησης. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ιδιωτικών κήπων, κήπων εταιριών, οροφόκηπων, πάρκων, δημόσιων χώρων και βεραντών.

Συντήρηση κήπων


Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα συντήρησης κήπων, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουμε να είναι πάντα υψηλής ποιότητας. Η συντήρηση ενός κήπου πραγματοποιείται κρίνοντας πάντα τις ανάγκες του χώρου και των φυτών, λαμβάνοντας υπ ΄ όψιν όμως κυρίως τις δικές σας απαιτήσεις. Αναλαμβάνουμε την συντήρηση μικρών ή μεγαλύτερων ιδιωτικών κήπων, κήπων εταιριών, οροφόκηπων, πάρκων, δημόσιων χώρων και βεραντών.

Αυτόματο πότισμα


Η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων άρδευσης αποτελεί επίσης μία κύρια δραστηριότητα μας. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κατασκευαστικού μέρους του κήπου, το οποίο όμως σε βάθος χρόνου προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση, μείωση της κατανάλωσης του νερού και σωστή κάλυψη των υδάτινων απαιτήσεων των φυτών μας. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν σωστή μελέτη και εγκατάσταση των αρδευτικών δικτύων.

Ελπίζουμε λοιπόν να συνεργαστούμε, για να μας δώσετε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέους χώρους, που θα μας προσφέρουν και θα σας προσφέρουν ευχαρίστηση.

Στόχος μας η υγιής συνεργασία και η προσωπική επαφή με τους πελάτες μας , με απώτερο σκοπό την διαμόρφωση και την μακροβιότητα ενός όμορφου και σωστά μελετημένου κήπου.

Κάθετοι Κήποι

Χρησιμοποιώντας άριστης ποιότητας και  σύγχρονα συστήματα κάθετης φύτευσης, κάνουμε τους τοίχους σας πράσινους, με εντυπωσιακούς σχεδιασμούς, προσαρμοσμένα και κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοιχούς. Το πλεονέκτημα του  συστήματος κάθετης φύτευσής μας, είναι πως μας προσφέρει απόλυτη προστασία του τοίχου από υγρασία και πως μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτούμενες διαστάσεις της εκάστοτε κατασκευής.

Αυτόματο Πότισμα

Η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων άρδευσης αποτελεί επίσης μία κύρια δραστηριότητα μας. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κατασκευαστικού μέρους του κήπου, το οποίο όμως σε βάθος χρόνου προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση, μείωση της κατανάλωσης του νερού και σωστή κάλυψη των υδάτινων απαιτήσεων των φυτών μας. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν σωστή μελέτη και εγκατάσταση των αρδευτικών δικτύων.

Κατασκευή κήπων

Η διαμόρφωση ενός κήπου πραγματοποιείται με σωστή μελέτη και σχεδιασμό του χώρου. Η σωστή κατασκευή ενός κήπου δίνει την δυνατότητα αντοχής του κήπου στο πέρασμα των χρόνων, του εναρμονισμού του με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την εξοικονόμηση από ανακατασκευές σε περίπτωση κακής εκτίμησης. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ιδιωτικών κήπων, κήπων εταιριών, οροφόκηπων, πάρκων, δημόσιων χώρων και βεραντών.

Συντήρηση Κήπων

Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα συντήρησης κήπων, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουμε να είναι πάντα υψηλής ποιότητας. Η συντήρηση ενός κήπου πραγματοποιείται κρίνοντας πάντα τις ανάγκες του χώρου και των φυτών, λαμβάνοντας υπ ΄ όψιν όμως κυρίως τις δικές σας απαιτήσεις. Αναλαμβάνουμε την συντήρηση μικρών ή μεγαλύτερων ιδιωτικών κήπων, κήπων εταιριών, οροφόκηπων, πάρκων, δημόσιων χώρων και βεραντών.