Κήπος στην Πολιτεία

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κήπου
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κήπου
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κήπου
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κήπου
Μετά τη διαμόρφωση του κήπου
Μετά τη διαμόρφωση του κήπου
Μετά τη διαμόρφωση του κήπου
Μετά τη διαμόρφωση του κήπου
Μετά τη διαμόρφωση του κήπου
Μετά τη διαμόρφωση του κήπου
4 μήνες μετά την κατασκευή του
4 μήνες μετά την κατασκευή του