Φυτά και Ψυχολογία εν μέσω Covid

Ο άνθρωπος έχει μία σημαντική ικανότητα να μπορεί να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, σε νέες απαιτήσεις και σε νέες καταστάσεις. Υπάρχουν ωστόσο και στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η αυτή η προσαρμοστικότητα δεν είναι ανεξάντλητη. Όσον αφορά στις ψυχολογικές πτυχές της υγείας και της ευεξίας, ο μοντέρνος τρόπος ζωής εκθέτει τον άνθρωπο σε νέες καταστάσεις. Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με το πώς το περιβάλλον, φυσικό ή τεχνητό, επηρεάζει σε πνευματικό-νοητικό-διανοητικό επίπεδο τον άνθρωπο ονομάζεται περιβαλλοντική ψυχολογία. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ευεξία και το επίπεδο του ψυχικού και φυσιολογικού άγχους επηρεάζονται σημαντικά από ό,τι μας περιβάλλει. Σε αυτή την περίοδο της πανδημίας του Covid όπου βιώνουμε έντονα τον εγκλεισμό, το οικιστικό μας περιβάλλον βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού στο οποίο θα μπορούμε να χαλαρώνουμε και να έχουμε οφέλη από αυτό. Η προσθήκη φυτών στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού είναι μία περιβαλλοντική πρακτική με πολλαπλά οφέλη σε αισθητικό, περιβαλλοντικό και ψυχικό επίπεδο. Πλέον, τα φυτά χρησιμοποιούνται ευρέως στα αστικά περιβάλλοντα καθώς σε σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί αποδεικνύεται ότι:

  • Μειώνουν το άγχος
  • Κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν χαρούμενοι
  • Μειώνουν συμπτώματα δυσφορίας
  • Επιταχύνουν τη διαδικασία της ψυχικής και σωματικής ανάρρωσης
  • Βελτιώνουν την προσοχή, την δημιουργικότητα και την απόδοση
  • Βελτιώνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας (εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος)
  • Ενισχύουν το μικροκλίμα με φυσικό τρόπο
  • Μειώνουν το θόρυβο
  • Εξοικονομούν ενέργεια

 

Έρευνα των Ulrich και Parsons (1992) έδειξε ότι ανεξάρτητα από το κοινωνικό επίπεδο των ανθρώπων η οπτική επαφή με τα φυτά μειώνει το άγχος κατά την καθημερινή εμπλοκή των ανθρώπων με στρεσογόνους παράγοντες που υφίστανται από την γενικότερη ένταση των πόλεων.

Η περίοδος της πανδημίας λοιπόν μας προτρέπει να εξυγιάνουμε το οικιστικό μας περιβάλλον με σκοπό να απολαμβάνουμε πολλαπλά οφέλη. Ο σωστός σχεδιασμός του εξωτερικού μας χώρου και αντίστοιχα η επαγγελματική πρόταση για τη διαχείριση των φυτών εσωτερικού χώρου στοχεύει στην ορθή εγκατάσταση του φυτικού υλικού και στην άμεση επίδραση των οφελών στον άνθρωπο.